Sistem Kajian Pengesanan Graduan (SKPG)

Untuk makluman para graduan, SKPG ini dipantau sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan perlu diisi oleh para graduan.

Sehubungan itu, para graduan KKTM, MJII dan IKM adalah diwajibkan untuk melengkapkan kajian tersebut dengan melayari laman web http://graduan.mohe.gov.my/skpgtvet/.

Para graduan bagi sesi Jan-Jun 2016 boleh mula mengisi borang kajian'online' pada 3 Februari 2017 dan graduan bagi sesi Jul-Dis 2016 pada 21 Februari 2017.