Buku Panduan Graduan

1.0 KANDUNGAN PANDUAN KONVOKESYEN

        

2.0 SENARAI SEMAK

 

3.0 CARTA ALIR KONVOKESYEN

            

         

               

   

4.0 GAMBAR ETIKA PEMAKAIAN GRADUAN

         

5.0 ATURCARA SIDANG 1 & SUSUSAN SIDANG 1

      

6.0 ATURCARA SIDANG 2 & SUSUSAN SIDANG 2

     

                                         

7.0 ATURCARA SIDANG 3 & SUSUSAN SIDANG 3

 

                                    

8.0 ATURCARA SIDANG 4 & SUSUSAN SIDANG 4

      

      

9.0 ATURCARA SIDANG 5 & SUSUSAN SIDANG 5

     

                                                

10.0 CARA PEMAKAIAN JUBAH

11.0 LOKASI KONVOKESYEN & PELAN LANTAI