Thursday, 02 November 2017 11:18

Menaiktaraf Program Sijil Kepada Program Diploma

Sepanjang tahun 2017, MARA telah menaiktaraf beberapa program sijil kepada program diploma yang melibatkan lima (5) buah IKM. Dua (2) program diploma baharu turut diperkenalkan iaitu satu (1) program kluster Pemprosesan Bahan di KKTM Masjid tanah, dan satu (1) program Kluster Automotif di IKM Besut. Ini sejajar dengan  keperluan industri yang bertaraf global, berpendapatan tinggi dan memerlukan individu-individu yang berkemahiran tinggi seiring dengan keperluan semasa.

 

NAIKTARAF DARI PROGRAM SIJIL KEPADA DIPLOMA

KOMPETENSI ELEKTRIK (3 PHASE)                     PROGRAM BARU                                                                                    

- IKM BINTULU                                                 KLUSTER PEMPROSESAN BAHAN

- IKM JOHOR BAHRU                                         1 PROGRAM KKTM MASJID TANAH

- IKM KOTA KINABALU                                       DIPLOMA INDUSTRI PEMBUATAN KOMPOSIT AEROANGKASA

- IKM KUALA LUMPUR

- IKM KUALA KUCHING                                      KLUSTER AUTOMOTIF

                                                                                             1 PROGRAM IKM BESUT

                                                                                             DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

MOBILE APPS

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search