Sistem Kajian Pengesanan Graduan

Para graduan KKTM & IKM diminta untuk melengkapkan soal sedik dalam Sistem Kajian Pengesanan Graduan dibawah. Slip pengesahan kajian perlu dikemukakan sebelum mengambil jubah untuk konvokesyen.