{slider H01 - DIPLOMA HERBA DAN HASILAN SEMULAJADI (SAINS HERBA)}

{tab Tempoh Pengajian}

36 bulan (sepenuh masa)

{tab KKTM Terlibat}

Lenggong

{tab Kelayakan}

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Satu subjek lain

 Lulus Bahasa  Inggeris

ATAU

1.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA ≥ 2.50 

ATAU

2.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

ATAU

3. Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

ATAU

4. Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara

DAN

1) Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran serta lulus Matematik

ATAU

5. Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

{tab Sinopsis Program}

Program ini merupakan pembelajaran komprehensif dalam bidang penjagaan kesihatan berasaskan herba dan produk semulajadi dengan pendedahan kepada pengetahuan dan teknik untuk mengenalpasti bahan aktif yang terdapat di dalam tumbuhan atau bahan semulajadi bagi menghasilakn produk yang berkualiti, selamat dan mengikut piawaian standard yang ditetapkan. Pelajar akan berpeluang menimba pengetahuan dan latihan yang praktikal di dalam makmal pembelajaran yang direkabentuk memenuhi kehendak Amalan Makmal Baik (GLP), sesuai dengan kehendak dan keperluan pekerjaan semasa. Proses pembelajaran juga meliputi pemahaman terhadap elemen-elemen pembangunan produk baru dan analisa produk yang dapat memenuhi keperluan individu, persekitaran dan industry, selain menjamin peluang pekerjaan yang lebih cerah.

{tab Prospek Kerjaya}

Pembantu Penyelidik, Pembantu Teknikal / Juruteknik Makmal, Tenaga Pakar dalam Produk Penjagaan Kesihatan, Penolong Pegawai Kawalan Kualiti & Jaminan Kualiti, Usahawan Teknopreuner.

{tab Peluang Melanjutkan Pelajaran}

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

- Bachelor of Chemical Engineering Technology (HONS.) in Food, UniKL

 - Bachelor of Chemical Engineering Technology (HONS.) in Bioprocess, UniKL

{/tabs}

{slider H02 - DIPLOMA HERBA DAN HASILAN SEMULAJADI (PEMBUATAN) }

{tab Tempoh Pengajian}

36 bulan (sepenuh masa)

{tab KKTM Terlibat}

Lenggong

{tab Kelayakan}

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Satu subjek lain

 Lulus Bahasa  Inggeris

ATAU

1.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA ≥ 2.50 

ATAU

2.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

ATAU

3. Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

ATAU

4. Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara

DAN

1) Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran serta lulus Matematik

ATAU

5. Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

{tab Sinopsis Program}

Program ini merupakan pembelajaran komprehensif dalam bidang pemprosesan dan pembuatan produk berasaskan herba dan produk semula jadi. Program ini memberi pendedahan kepada pengetahuan dan teknik untuk menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan mengikut piawaian standard yang ditetapkan. Selain itu program ini menawarkan kurikulum yang bersepadu serta latihan yang praktikal dari tenaga pengajar yang berpengalaman dan efektif dengan pengaplikasian proses pembelajaran berasaskan teori dan praktikal untuk menghasilkan tenaga kerja atau usahawan yang berjaya. 

{tab Prospek Kerjaya}

Pembantu Penyelidik, Pembantu Teknikal / Juruteknik Makmal, Tenaga Pakar dalam Produk Penjagaan Kesihatan, Penolong Pegawai Kawalan Kualiti & Jaminan Kualiti, Usahawan Teknopreuner.

{tab Peluang Melanjutkan Pelajaran }

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

- Bachelor of Chemical Engineering Technology (HONS.) in Food, UniKL

- Bachelor of Chemical Engineering Technology (HONS.) in Bioprocess, UniKL

{/tabs}

{slider H03 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEYELENGGARAAN LOJI}

{tab Tempoh Pengajian}

36 bulan (sepenuh masa)

{tab KKTM Terlibat}

Lenggong

{tab Kelayakan}

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1) Matematik 

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN

3) Satu subjek lain

 Lulus Bahasa  Inggeris

ATAU

1.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA ≥ 2.50 

ATAU

2.  Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion IKM atau institusi lain yang setara dengan  CGPA < 2.50 dan 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

ATAU

3. Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran serta Lulus di peringkat SPM  mata pelajaran berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa  Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

ATAU

4. Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 yang diiktiraf  atau setara

DAN

1) Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran serta lulus Matematik

ATAU

5. Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat SPM subjek berikut:

1) Matematik

2) Bahasa Inggeris

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

{tab Sinopsis Program}

Program ini merupakan pembelajaran komprehensif dalam bidang penyelenggaraan loji dengan pendedahan kepada pengetahuan prinsip-prinsip kejuruteraan serta memberi penekanan terhadap praktikal sejajar dengan keperluan industri yang memerlukan pekerja mahir dan separa mahir dalam bidang kritikal seperti pengetahuan penyelenggaraan. Pelajar akan berpeluang menimba pengetahuan dan latihan yang praktikal, sesuai dengan kehendak dan keperluan pekerjaan semasa. Proses pembelajaran juga meliputi pemahaman terhadap elemen-elemen pemprosesan herba, keperluan Amalan Pengilangan Baik (GMP) di samping penyelenggaraan peralatan yang dapat memenuhi keperluan individu, persekitaran dan industri, selain menjamin peluang pekerjaan yang lebih cerah.

{tab Prospek Kerjaya}

Penolong Jurutera, Juruteknik Penyelenggaraan Loji Pemprosesan, Juruteknik Fasiliti Kilang GMP, HACCP Penjaga Dandang (Boilerman), Usahawan Teknopreuner.

{tab Peluang Melanjutkan Pelajaran}

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

- Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Manufacturing  Systems, UniKL

- Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Machine Tools Manufacturing, UniKL

{/tabs}

{slider G01 - DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUNGKUSAN DAN REKABENTUK}

{tab Tempoh Pengajian}

36 Bulan

{tab KKTM Terlibat}

Lenggong

{tab Kelayakan}

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara  dengan tiga (3) Kepujian 

dalam mata pelajaran berikut:

1)  Matematik                                                       

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut  

Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / 

Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / 

Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

                                            DAN 

4) Lulus Bahasa Inggeris.

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya

Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran

serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran  berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan 

Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /  

Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / 

Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat 

SPM subjek berikut:

1) Matematik 

2) Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan 

Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /  

Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / 

Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN

KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / 

KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi,

dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. 

                                           ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, 

dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan

sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3

dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara 

                                           DAN

Lulus SPM. 

{tab Sinopsis Program}

Your Text... 

{tab Prospek Kerjaya}

Your Text..

{tab Peluang Melanjutkan Pelajaran}

Your Text..

{/tabs}

{slider G02 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MAKANAN}

{tab Tempoh Pengajian}

36 Bulan

{tab KKTM Terlibat}

Lenggong

{tab Kelayakan}

LEPASAN SPM

Lulus SPM atau setara  dengan tiga (3) Kepujian 

dalam mata pelajaran berikut:

1)  Matematik                                                       

2) Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut  

Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / 

Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / 

Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

                                            DAN 

4) Lulus Bahasa Inggeris.

LEPASAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya

Gred C (NGMP 2.0) dalam 1 mata pelajaran

serta Lulus di peringkat SPM mata pelajaran  berikut:

1)  Matematik

2)  Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan 

Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /  

Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / 

Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul; serta lulus di peringkat 

SPM subjek berikut:

1) Matematik 

2) Bahasa Inggeris 

3) Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan 

Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi /  

Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / 

Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LEPASAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA / INSTITUT LATIHAN

KEMAHIRAN AWAM seperti ILP, IKBN dan lain-lain / 

KOLEJ KOMUNITI / POLITEKNIK

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi,

dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50. 

                                           ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, 

dalam bidang berkaitan, dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan

sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

PEMEGANG SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3

dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara 

                                           DAN

Lulus SPM.

{tab Sinopsis Program}

Your text...

{tab Prospek Kerjaya}

Your text...

{tab Peluang Melanjutkan Pelajaran}

Your text...

{/tabs}

{/sliders}