Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan, Pahang

Penggunaan SCANTOOL Untuk Automotif

Sektor: Pengangkutan (Rujuk NOSS m/s 45) | Sub Sektor: Jentera & Pengangkutan Darat (Rujuk NOSS m/s 55)

Pengenalan Kursus: Alat imbasan automotif adalah alat elektronik yang digunakan sebagai antara muka untuk mendiagnosis dan reprogram modul kawalan kenderaan. Alat imbasan automotif disambungkan ke kenderaan untuk membaca kod kerosakan dan memaparkandata secara langsung.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Servis | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Memanfaatkan penggunaan alat imbasan untuk mengesan kesalahan. Melakukan asas penalaan enjin menggunakan alat imbasan mengikut standard.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871 

Ujian Dinamometer Enjin

Sektor: Pengangkutan (Rujuk NOSS m/s 45) | Sub Sektor: Jentera & Pengangkutan Darat (Rujuk NOSS m/s 55)

Pengenalan Kursus: Ujian sel enjin dinamometer (kadangkala dipanggil 'dino) ini adalah ujian yang dilengkapi alat dan dilakukan di dalam bilik kawalan di mana enjin secara langsung digandingkan kepada dinamometer. Dinamometer yang canggih ini membolehkan jurutera automotif untuk mempamerkan keadaan sebenar senario operai enjin bersama dengan ujian ketahanan enjin, ujian enjin prestasi, ujian analisis pembakaran, ujian pelepasan enjin dan ujian-ujian lain yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi enjin.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Servis | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Dapat menunjukkan prosedur yang sesuai untuk melakukan ujian enjin dinamometer. Dapat memahami hubungan antara kuasa, tork dan penggunaan bahan api di dalam graf  keupayaan enjin 4 strok.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Penjajaran & Keseimbangan Tayar

Sektor: Pengangkutan (Rujuk NOSS m/s 45) | Sub Sektor: Jentera & Pengangkutan Darat (Rujuk NOSS m/s 55)

Pengenalan Kursus: Dalam keadaan yang paling asas, penjajaran roda terdiri daripada pelaraskan sudut roda supaya ia serenjang ke tanah dan selari antara satu sama lain. Tujuan pelarasan ini adalahunutk memaksimumkan jangka hayat tayar dan kenderaan berada dalam keadaan lurus dan benar apabila pemanduan dilakukan di sepanjang jalan yang lurus dan rata. Ketiga-tiga faktor yang menjejaskan penjajaran adalah: 'Camber', 'Caster', 'Toe in' dan 'Toe Out'.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Servis | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengenal pasti fungsi keseimbangan dinamik pada tayar kenderaan. Mengenal pasti fungsi penjajaran tayar kenderaan. Menunjukkan prosedur yang sesuai bagi keseimbangan dinamik dan penyediaan kepada penjajaran tayar kenderaan.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Latihan Asas CATIA V5

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Alatan Keperisian Mekanikal (Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini direka untuk menyediakan perwakilan dengan kemahiran luas ditetapkan untuk menggunakan CATIA V5. Ia adalah titik permulaan untuk CATIA dan pengetahuan yang diperolehi adalah prasyarat untuk kursus-kursus latihan yang lebih khusus. Asas CATIA V5  tidak boleh dilihat sebagai hanya satu kursus asas, bersama-sama dengan kemahiran CATIA utama yang ditawarkan, pelajar juga akan mengambil nasihat yang amat penting kepada metodologi kejuruteraan. Kursus ini meliputi campuran persembahan dan tutorial, membolehkan pelajar mendapat pengalaman hands-on.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Keperisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Memahami dan menggunakan Perisian CATIA V5. Merancang pembangunan sesuatu benda supaya memenuhinya dari segi visual dan fungsi. Mencipta suatu benda mudah menggunakan CATIA V5. Menghasilkan lukisan mudah.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Autodesk Inventor 2015 (Asas)

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Alatan Keperisian Mekanikal (Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Mempelajari prinsip-prinsip asas 3D reka bentuk bahagian parametrik dan pendimensian menggunakan Autodesk Inventor 2015 dengan melakukan latihan hands-on.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Membolehkan para peserta / pelajar untuk menggunakan perisian Inventor Autodesk untuk melaksanakan bahagian reka bentuk pemodelan bagi bahagian-bahagian mekanikal dan pendimensian.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

DFMA (Reka Bentuk Pembuatan & Pemasangan)

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Alatan Keperisian Mekanikal (Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini mengajar anda bagaimana untuk keupayaan pembuatan iaitu adalah dengan mudahnya produk atau barang boleh dihasilkan.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Membuat reka bentuk untuk memudahkan pembuatan beberapa bahagian barangan yang akan membentuk produk selepas pemasangan.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Kepentingan SOLIDWORKS

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Alatan Keperisian Mekanikal (Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini adalah untuk mengajar anda bagaimana untuk menggunakan SOLIDWORK perisian automasi reka bentuk mekanikal untuk membina model parametrik bahagian dan pemasangan, dan bagaimana untuk membuat lukisan bahagian-bahagian dan pemasangan.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Membuat lakaran parametrik, mewujudkan bahagian dan membina penyambungan, membuat dan mengawal pelbagai versi bahagian dengan konfigurasi dan membuat lukisan reka bentuk.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Sistem Pelaksanaan Pembuatan

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Automasi Perindustrian & Mekatronik ( Rujuk NOSS m/s 35)

Pengenalan Kursus: Kursus ini menawarkan pendedahan kepada tujuan PPCS dalam industri, memberikan pengetahuan tentang teknologi terkini dalam industri serta memberi tunjuk ajar tentang cara-cara untuk menggunapakai teori kejuruteraan industria di dalam persekitaran industri sebenar.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Menawarkan pendedahan kepada tujuan PPCS dalam industri. Memberikan pengetahuan tentang teknologi terkini dalam industri serta memberi tunjuk ajar tentang cara-cara untuk menggunapakai teori kejuruteraan industri di dalam persekitaran industri sebenar.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Pengaturcaraan Asas MPS

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Automasi Perindustrian & Mekatronik ( Rujuk NOSS m/s 35)

Pengenalan Kursus: Latihan ini akan memberi tumpuan kepada pengenalan sistem automasi dan aplikasi PLC, dengan menyelesaikan tugas pengaturcaraan yang mudah  dengan menggunakan kaedah SFC. Aplikasi PLC menggunakan Distribution, Turning dan Sorting Systems Modular.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengetahui sistem automasi mudah dan kegunaan PLC. Membuat program PLC dengan menggunakan SFC (SEQUENCE FUNCTION CHART). Mengenali MPS termasuklah 'Distribution Modular System', 'Turning Modular System' dan 'Sorting Modular System'.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Latihan Asas Pneumatik

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Automasi Perindustrian & Mekatronik ( Rujuk NOSS m/s 35)

Pengenalan Kursus: Kursus ini memperkenalkan kepada komponen dan litar pneumatik.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengetahui asas peralatanpneumatik. Mempelajari litar asas. Melakukan penyambungan. Membaca litar asas komponen pneumatik.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Latihan Asas Robot Industri - Mitsubishi

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Automasi Perindustrian & Mekatronik ( Rujuk NOSS m/s 35)

Pengenalan Kursus: Kursus ini menyediakan tahap pengenalan keseluruhan kepada teknologi robotik dalam industri. Ia bermula dengan keselamatan, sistem keseluruhan konfigurasi robot, pengaturcaraan asas dan asas pengajaran robot pada 6-paksi robot perindustrian. Termasuk juga  permohonan pemeriksaan dan penyelenggaraan robot perindustrian.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengenal pasti komponen Robot Mitsubishi. Membangunkan program asas. Menjalankan dan mengajar Robot Mitsubishi mengikut keperluan tugasan. Melakukan penyelenggaran dan pemeriksaan pada Robot Mitsubishi.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Aplikasi Asas ARDUINO

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Automasi Perindustrian & Mekatronik ( Rujuk NOSS m/s 35)

Pengenalan Kursus: Latihan ini akan memberi tumpuan kepada pengenalan papan Arduino dan perisai, dan bahasa pengaturcaraan, pada pelbagai aplikasi automasi seperti suhu dengan kawalan LED, paparan LCD, pengesanan paras air, kawalan butang 4x4, 8x8 dot-matriks dan aplikasi RFID.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengenal papan utama Arduino dan perisainya.  Mengenal bahasa program Arduino. Mengetahui aplikasi automasi dengan menggunakan Arduino seperti kawalan suhu menggunakan LED, pameran LCD, pengesanan paras air, kawalan butang, titik matriks dan aplikasi RFID.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Direct Metal Laser Sintering (DMSL) Selective Laser Melting (SLM)

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini memperkenalkan kepada peserta bagi teknologi terkini dalam Additive Manufacturing (AM) yang melibatkan Direct Metal Laser Sintering(DMLS) / Selective Laser Melting (SLM). Permohonan yang melibatkan beberapa industri kritikal seperti Aerospace, Bioperubatan, automotif dan sektor Peralatan. Dengan pendedahan kursus ini kepada peserta, mereka akan memahami teknologi masa depan dan budaya terkini dalam kilang.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengenal teknologi terkini mengenai Metal Additive Manufacturing (MAM). Mengenal pasti prinsip, aplikasi dan modul pembangunan parameter. Membiasakan diri dengan reka bentuk pembuatan bahan tambahan (DFAM) untuk Ketumpatan Tenaga yang diberikan. 

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Fused Deposition Manufactuaring (FDM)

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini memperkenalkan kepada peserta bagi teknologi terkini dalam Additive Manufacturing (AM) yang melibatkan Fused Deposition Manufacturing (FDM). Permohonan yang melibatkan beberapa industri kritikal seperti Aerospace, Bioperubatan, automotif dan sektor Peralatan. Dengan pendedahan kursus ini kepada peserta, mereka akan memahami teknologi masa depan dan budaya terkini dalam kilang.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengenal teknologi Fused Deposition Manufacturing (FDM). Mengenal pasti prinsip dan kegunaan teknologi FDM.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Lengan Pengimbas 3D (Faroarm)

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini memperkenalkan kepada peserta bagi teknologi terkini dalam Reverse Engineering (RE) yang melibatkan FaroArm. Permohonan yang melibatkan beberapa industri kritikal seperti Aerospace, Bioperubatan, automotif dan sektor Peralatan. Dengan pendedahan kursus ini kepada peserta, mereka akan memahami teknologi masa depan dan budaya terkini dalam kilang.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengenal Lengan Imbasan 3D. Mengenal pasti prinsip dan kegunaan teknologi kejuruteraan berbalik. Mengenal pasti penggunaan Geomagics daripada segi pembaikan dan optimisasi data imbasan awanan.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Mesin Pengisaran CNC 3 Paksi

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Modul ini menjalankan operasi pengisaran CNC menggunakan mesin pengisaran CNC DMG MORI DMC 635V mengandungi pengaturcaraan menggunakan kilang kedai, alat dan tetapan bahan kerja dan proses memotong.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Melakukan operasi pengisaran CNC 3 paksi dengan yakin. Membangunkan program CNC dengan menggunakan mesin kisar Siemens Sinumerik 840. Membuat simulasi berkaitan program yang dibangunkan. Membuat pelarasan alatan dan bahan kerja. Menjalankan program dengan yakin.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Pengaturcaraan Pengisaran CNC 3 Paksi

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Modul ini mengandungi skop CNC 3 paksi - Pengaturcaraan Pengisaran terdiri daripada pengenalan kepada kod pengaturcaraan yang digunakan dalam Pengisaran CNC , Pengaturcaraan mutlak dan tambahan, linear dan interpolasi pekeliling fungsi dan program Pengisaran CNC  yang mudah.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Memahami dan mengaplikasi bahasa program untuk kod 'G' dan 'M'. Interpretasi koordinat daripada lukisan dengan menggunakan posisi mutlak dan tambahan. Membangunkan program CNC.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Pengaturcaraan Larik CNC 3 Paksi

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Modul ini menjalankan operasi larik CNC menggunakan CNC DMG MORI CTX ALPHA 300 mesin larik mengandungi pengaturcaraan menggunakan larikan setempat, alat dan tetapan bahan kerja dan memotong proses.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Menjalankan operasi Mesin Larik CNC 3 paksi dengan yakin. Membangunkan program CNC menggunakan mesin larik Siemens Sinumerik 810 D. Melakukan simulasi berkenaan program yang dibangunkan. Melakukan pelarasan alatan dan bahan kerja. Menjalan program dengan yakin.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Pengisaran CNC 5 Paksi

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Modul ini mengandungi skop CNC 3 paksi - Pengaturcaraan Larik terdiri daripada pengenalan kepada kod pengaturcaraan yang digunakan dalam CNC Larik, pengaturcaraan mutlak dan tambahan, linear dan fungsi interpolasi bulat dan program Larik  CNC yang mudah.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Menerangkan dan menggunakan konsep kerja dan teknologi pada CNC paksi pelbagai dalam pengaturcaraan secara menyeluruh. Menggunakan pelbagai teknik memotong yang terdapat di Pemesinan 5 paksi. Membangunkan strategi kecondongan yang berbeza dengan memanipulasi mod Fungsi Pesawat. Melaksanakan pemesinan sebenar dengan penekanan kepada pergerakan memotong serentak.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Mesin Laser Pemotong CNC

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini menawarkan maklumat khusus mengenai penggunaan Mesin laser pemotong CNC memberi tumpuan kepada proses pemotongan laser CO2 . Asas pemotongan laser diperkenalkan pada sesi pertama dan berakhir dengan aktiviti bengkel. Kursus termasuk perisian, operasi mesin dan proses pengendalian projek. Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta dalam menggunakan laser mesin pemotong yang kebanyakannya digunakan dalam industri hari ini. pendekatan teori dan praktikal boleh menjadi faktor utama dalam mendedahkan peserta dengan aktiviti kehidupan sebenar.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Memahami prinsip-prinsip asas proses pemotongan laser. Melakukan operasi  mesin pemotong laser CNC dengan yakin. Menguasai perisian"CAM Magic"  untuk pemotongan 2D. Menghasilkan produk siap menggunakan mesin pemotong laser CNC.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Penekan Turet

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Mempelajari menggunakan perisian cncKad 11 dan juga operasi mesin Penekan Turet.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mengenal asas lukisan menggunakan perisian cncKad 11, dan operasi asas mesin Penekan turret.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

CADCAM Kepingan Logam (VERO Radan)

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini menawarkan maklumat khusus mengenai pengendalian kepingan logam dan sebagai alat untuk penyelesaian  fabrikasi lembaran logam. Kursus ini boleh menjadi nilai tambah untuk meningkatkan maklumat pengendalian penyelesaian kepingan logam menggunakan perisian VERO Radan. Penyelesaian Berbantukan Komputer Machining (CAM) untuk kepingan logam termasuk menumbuk, pemprofilan dan lenturan juga diliputi dalam kursus ini.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Mempelajari CAD/CAM untuk kepingan logam yang memfokuskan kepada lukisan reka bentuk 2D dan 3D, aplikasi penekanan, pemprofilan dan pelenturan, menjana jaringan untuk bentuk yang sama dan berbeza, menjana kod NC berdasarkan pemprosesan selepas.

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Plan Design Management System (PDMS)

Sektor: Pemesinan & Peralatan (Rujuk NOSS m/s 29) | Sub Sektor: Teknologi Pemesinan Logam ( Rujuk NOSS m/s 30)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua yang berumur 18 tahun keatas tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin terlibat dalam bidang minyak dan gas. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali yang melibatkan penggunaan perisian AVEVA PDMS sepenuhnya. Latihan amali yang disediakan adalah berdasarkan projek sebenar.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Alatan Perisian Mekanikal | Potensi Gaji: RM1,300 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Kursus ini menggunakan perisian AVEVA PDMS dan telah dibahagikan kepada beberapa modul yang dibangunkan mengikut kehendak industri minyak dan gas. Antara modul ialah PDMS Basic and Function, PDMS Equipment Modelling, PDMS Piping Modelling, Basic Structure Modelling dan Basic Draft. Peserta akan mampu untuk mengendalikan perisian PDMS ini dengan cekap setelah tamat kursus ini. 

Hubungi: Rosdi Abd Hamid | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-5366871

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kemaman, Terengganu

Smart Plant 3D

Sektor: Minyak & Gas  | Sub Sektor: Minyak (Oil)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada  semua yang berumur 18 tahun keatas tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin terlibat dalam bidang minyak dan gas. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali yang melibatkan penggunaan perisian Intergraph Smart3D sepenuhnya. Latihan amali yang disediakan adalah berdasarkan projek sebenar.

Potensi Pekerjaan: Drafter Junior Designer | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,500

Hasil Pembelajaran: Kursus ini menggunakan perisian Intergraph Smart3D dan telah dibahagikan kepada beberapa modul yang dibangunkan mengikut kehendak semasa industri minyak dan gas. Antara modul ialah SmartPlant 3D- Foundation, SmartPlant 3D - Piping, Equipment Modeling & H&S User dan SmartPlant 3D -Structure Modeling (Onshore). Peserta akan mampu untuk mengendalikan perisian ini dengan cekap setelah tamat kursus ini. 

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

AutoCAD Plant 3D For Designer

Sektor: Minyak & Gas  | Sub Sektor: Minyak (Oil)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada  semua yang berumur 18 tahun keatas tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin terlibat dalam bidang minyak dan gas. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali yang melibatkan penggunaan perisian AutoCAD Plant 3D sepenuhnya. Latihan amali yang disediakan adalah berdasarkan projek sebenar.

Potensi Pekerjaan: Drafter Junior Designer | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Kursus ini menggunakan perisian AutoCAD Plant 3D dan telah dibahagikan kepada beberapa modul dan dibangunkan mengikut kehendak semasa industri minyak dan gas. Antara modul ialah Foundation, Equipment, Piping, Structure and Draft. Peserta akan mampu untuk mengendalikan perisian ini dengan cekap setelah tamat kursus ini. 

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

Kursus Separuh Masa Kekompetenan A0

Sektor: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran | Sub Sektor: Elektrik

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada bumiputra sahaja berumur 20 tahun keatas. Sesuai untuk mereka yang memiliki pengalaman kerja di dalam bidang elektrik minimum selama 3 tahun. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali yang disediakan adalah berdasarkan projek litar hidup.

Potensi Pekerjaan: Chargeman | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Kursus ini menekankan amali pendawaian litar hidup menggunakan perkakas dan alat elektrik sebenar termasuk papan litar agihan, litar utama, kawalan motor, dan janakuasa elektrik.

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

Kursus Separuh Masa Kekompetenan A1

Sektor: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran | Sub Sektor: Elektrik

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada bumiputra sahaja berumur 20 tahun keatas. Sesuai untuk mereka yang memiliki pengalaman kerja di dalam bidang elektrik minimum selama 3 termasuk 1 tahun talian atas. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali yang disediakan adalah berdasarkan projek litar hidup.

Potensi Pekerjaan: Chargeman | Potensi Gaji: RM2,000 - RM2,500

Hasil Pembelajaran: Kursus ini menekankan amali pendawaian litar hidup menggunakan perkakas dan alat elektrik sebenar termasuk papan litar agihan, litar utama, kawalan motor, dan janakuasa elektrik.

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

Biomedical Equipment Maintenance Training

Sektor: Medical & Pharmaceuticals | Sub Sektor: Medical Equipment & Devices

Pengenalan Kursus: The aim of this course is to investigate various features of clinical application, principle of operation, performance and maintenance for biomedical equipment. This is an essential to understand the fundamental general design, the operation of critical components, functionalities and use of biomedical equipment.

Potensi Pekerjaan: Biomedical Engineer, Biomedical Equipment Technician, Biomedical Manager | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Clinical Application of equipment, Principle Operations of equipment, Permormance & maintenance of equipment, Electrical Safety Test. 

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

PCB Design Using Proteus 8 (IPC Standard)

Sektor: Electronic, Telecommunication & Broadcasting Industry | Sub Sektor: Electronic

Pengenalan Kursus: This course offers methods to create circuit schematic, Footprint and PCB circuit by using Proteus 8 based according to IPC standard. 

Potensi Pekerjaan: Engineer, Technical Asistant, Technician, Technical student | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Schematic CAD Software PROTEUS 8 and Board Layout CAD Software.

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

PCB Fabrication(IPC Standard)

Sektor: Electronic, Telecommunication & Broadcasting Industry | Sub Sektor: Electronic

Pengenalan Kursus: This course offers skills to create  PCB board by using latest, PCB equipment according to, IPC standard.

Potensi Pekerjaan: Engineer, Technical Assistant, Technician, Technical student | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Transfer and developing of artwork, Board etching, drilling and finishing, Health and Safety related to PCB fabrication.

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

Radiology & Imaging Device Training - Introduction To X-Tray

Sektor: Medical & Pharmaceuticals | Sub Sektor: Medical Equipment & Devices

Pengenalan Kursus: Principles of servicing diagnostic x-ray systems is a skills development program that teaches the new service professional the cognitive skills necessary to understand the X-ray system and its applications in the medical community. The program is divided into five major learning units:Introduction to radiography and imaging,Radiation safety, The production of X-rays, Formation of the X-ray image,Film and film processing. 

Potensi Pekerjaan: Biomedical Engineer, Biomedical Equipment Technician, Biomedical Manager | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Introduction to radiography and imaging, Radiation safety, The production of X-rays, Formation of the X-ray image, Film and film processing.

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

Radiology & Imaging Device Training - Principle Servicing For Ultrasound System

Sektor: Medical & Pharmaceuticals | Sub Sektor: Medical Equipment & Devices

Pengenalan Kursus: Ultrasound training course contains lecture, demonstration and hands-on training. The course is divided into the following modules; Introduction to Ultrasound, Maintenance and performance check,Image quality check and Electrical Safety Test (EST).

Potensi Pekerjaan: Biomedical Engineer, Biomedical Equipment Technician, Biomedical Manager | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Introduction to Ultrasound, Ultrasound system and mode, Ultrasound system component, Maintenance and calibration check of ultrasound system.

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

Radiology & Imaging Device Training - Principle Of Servicing For General X-Tray System

Sektor: Medical & Pharmaceuticals | Sub Sektor: Medical Equipment & Devices

Pengenalan Kursus: Principles of servicing diagnostic x-ray systems is a skills development program that teaches the new service professional the cognitive skills necessary to understand the X-ray system and its applications in the medical community. The course contains lecture, demonstration, and hands-on training, which teach participants proper operation, calibration, and preventive maintenance of the general X-ray system. 

Potensi Pekerjaan: Biomedical Engineer, Biomedical Equipment Technician, Biomedical Manager | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Introduction to radiography and imaging, The production of X-rays (x ray tube), Basic block diagram for general x ray, Image quality, Maintenance and calibration check.

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

Radiology & Imaging Device Training - Principle Of Servicing For Mobile X-Tray System

Sektor: Medical & Pharmaceuticals | Sub Sektor: Medical Equipment & Devices

Pengenalan Kursus: The course contains lecture, demonstration, and hands-on training, which teach participants proper operation, calibration, and preventive maintenance of the mobile X-ray system, which is a device that can be transported to emegency rooms and wards. 

Potensi Pekerjaan: Biomedical Engineer, Biomedical Equipment Technician, Biomedical Manager | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Introduction to mobile x–ray system, The production of x-rays, Mechanical parts and accessories of mobile x-ray system, Maintenance and calibration check.

Hubungi: Nik Samsulbahri B. Zainu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-8629292

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang, Johor

Radiology & Imaging Device Training - Principle Of Servicing For Fluoroscopy / C-Arm System

Sektor: Medical & Pharmaceuticals | Sub Sektor: Medical Equipment & Devices

Pengenalan Kursus: The course contains lecture, demonstration, and hands-on training, which teach participants proper operation, calibration, and preventive maintenance of the fluoroscopy and C-arm system, which can show real time image during the procedures.

Potensi Pekerjaan: Biomedical Engineer, Biomedical Equipment Technician, Biomedical Manager | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Introduction to fluoroscopy system/C arm, Fluoroscopy parts/C arm parts and accessories, Image Processing System, Maintenance and calibration.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201

Arduino Industrial Controller Course Basic, Mobile Robot+Android Internet Of Things(IoT), Virtual Instrument, Biomedical Sensor

Sektor: Electronic, Telecommunication & Broadcasting Industry | Sub Sektor: Electronic

Pengenalan Kursus: Customize Industrial application using embedded open source platform to reduce design and development cost.

Potensi Pekerjaan: Engineer, Technical Assistant, Technician, Technical student | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Learn to utilize capacity of Arduino microcontroller board for different application.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201  

Virtual Instruments & Graphical Programming For Engineering Application (Introductory Level)

Sektor: Electronic, Telecommunication & Broadcasting Industry | Sub Sektor: Electronic

Pengenalan Kursus: To introduce graphical programming method, To introduce virtual instrument applications, To associate the selected micro controller with graphical programming applications.

Potensi Pekerjaan: IPTA / IPTS students, Industry workers | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Introduction to graphical programming environments, Running/Debugging VI, Data Acquisitions, Interfacing with micro controller.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201  

CISCO Certified Entry Networking Technician (CCENT)

Sektor: Electronic, Telecommunication & Broadcasting Industry | Sub Sektor: Maintenance & Support Center

Pengenalan Kursus: This course offers knowledge and skills to install, operate and troubleshoot a small enterprise branch network including basic network security. 

Potensi Pekerjaan: Network Technician, Specialist, Engineer | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Operation of IP Data Networks, LAN Switching Technologies, IP addressing (IPv4/IPv6), IP Routing Technologies, IP Services, Network Device Security, Troubleshooting.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201  

CISCO Certified Networking Associate (CCNA)- Routing & Switching

Sektor: Information & Communication Technology (ICT) | Sub Sektor: Maintenance & Support Center

Pengenalan Kursus: This course offers knowledge and skills to install, configure, operate, and troubleshoot medium-size routed and switched networks. 

Potensi Pekerjaan: Network Technician, Specialist, Engineer | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: LAN Switching Technologies, IP Routing Technologies, IP Services, Troubleshooting, WAN Technologies.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201 

CISCO Certified Networking Associate (CCNA)- Security

Sektor: Information & Communication Technology (ICT) | Sub Sektor: Maintenance & Support Center

Pengenalan Kursus: This course offers knowledge and skills required to develop a security infrastructure, recognize threats and vulnerabilities to networks, and mitigate security threats.

Potensi Pekerjaan: Network Technician, Specialist, Engineer | Potensi Gaji: RM2,000 - RM2,500

Hasil Pembelajaran: Security Concepts, Secure Access, VPN, Secure Routing and Switching, Cisco Firewall Technologies, IPS, Content and Endpoint Security.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201 

CISCO Certified Networking AProfessional (CCNP) Routing & Switching (R&S) - Implementing IP Routing

Sektor: Information & Communication Technology (ICT) | Sub Sektor: Maintenance & Support Center

Pengenalan Kursus: This course offers knowledge and skills required in enterprise roles such as network engineer, support engineer, systems engineer or network technician which focus on IP Routing concept.

Potensi Pekerjaan: Network Technician, Specialist, Engineer | Potensi Gaji: RM2,000 - RM2,500

Hasil Pembelajaran: Network Principles, Layer 2 Technologies, Layer 3 Technologies, VPN Technologies, Infrastructure Security, Infrastructure Services.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201 

CISCO Certified Networking AProfessional (CCNP) Routing & Switching (R&S) - Implementing IP Switched Networks

Sektor: Information & Communication Technology (ICT) | Sub Sektor: Maintenance & Support Center

Pengenalan Kursus: This course offers knowledge and skills required in enterprise roles such as network engineer, support engineer, systems engineer or network technician which focus on IP Switched Network concept.

Potensi Pekerjaan: Network Technician, Specialist, Engineer | Potensi Gaji: RM2,000 - RM2,500

Hasil Pembelajaran: Layer 2 Technologies, Infrastructure Security, Infrastructure Services.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201 

CISCO Certified Networking AProfessional (CCNP) Routing & Switching (R&S) - Troubleshooting & Maintaining IP Networks

Sektor: Information & Communication Technology (ICT) | Sub Sektor: Maintenance & Support Center

Pengenalan Kursus: This course offers knowledge and skills required in enterprise roles such as network engineer, support engineer, systems engineer or network technician which focus on troubleshooting methods and tools. 

Potensi Pekerjaan: Network Technician, Specialist, Engineer | Potensi Gaji: RM2,000 - RM2,500

Hasil Pembelajaran: Troubleshooting Methods, Structured Troubleshooting, Network Maintenance Tasks and Best Practices, Using Specialized Maintenance and Troubleshooting Tools.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201 

Windows Server 2012-R2 Server Administration

Sektor: Information & Communication Technology (ICT) | Sub Sektor: Maintenance & Support Center

Pengenalan Kursus: This course offers knowledge and skills required for Windows Server 2012

Potensi Pekerjaan: System Administartor, Computer Technician, ICT Technician, Engineer | Potensi Gaji: RM2,000 - RM2,500

Hasil Pembelajaran: Installation of Windows Server 2012 R2, Installation and Configuration Active Directory, Installation and configuration Services

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 06-9756201 

Kursus Pengaplikasian Amalan Pengilangan Baik (APB) @ 'Good Manufacturing Practices'(GMP)

Sektor: Perubatan & Farmaseutikal (Rujuk NOSS m/s 84) | Sub Sektor: Pembuatan Produk Farmaseutikal (Rujuk NOSS m/s 90)

Pengenalan Kursus: Mempraktik elemen 'GMP' dalam industri bagi mendapatkan persijilan dari pihak berkuasa.

Potensi Pekerjaan: Usahawan berasaskan herba, Eksekutif dan bukan eksekutif dalam bidang pemprosesan berasaskan herba (QA, QC, Production, Store) | Potensi Gaji: RM1,200 - RM10,000

Hasil Pembelajaran: Mempelajari elemen penting dalam 'GMP' iaitu kawalan proses, susun atur kilang, 'traceability', kebersihan dan lain-lain dalam penghasilan produk yang berkualiti dan selamat.

Hubungi: Ahmad Noor Ariff Bin Zainal Abidin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 06-9756201 

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Lenggong, Perak

Seminar Analisis Sains HALAL

Sektor: Industri Halal (Rujuk NOSS m/s 183) | Sub Sektor: Pengeluaran dan Proses (Rujuk NOSS m/s 184)

Pengenalan Kursus: Konsep Halalan Thoyyiban (Halal lagi Baik) dan konsep Haram menurut perspektif Sains dan Syariah. 

Potensi Pekerjaan: Pegawai Hubungan HALAL, Auditor HALAL | Potensi Gaji: RM1,200 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Mengenai industri Halal termasuklah pasaran Halal, prospek dan asas urusniaga Islam.

Hubungi: Ismaily Bin Isrorudin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.05-7510007

Seminar Pengaplikasian Teknologi Dalam Industri Herba

Sektor: Bioteknologi (Rujuk NOSS m/s 166) Perubatan & Farmaseutikal (Rujuk NOSS m/s 84) | Sub Sektor: Bioteknologi Perindustrian (Rujuk NOSS m/s 169) Pembuatan Produk Farmaseutikal (Rujuk NOSS m/s 90)

Pengenalan Kursus: Pengaplikasian teknologi dalam pemprosesan produk berasaskan herba.

Potensi Pekerjaan: Eksekutif/Bukan Eksekutif Pemprosesan, Jurutera Proses, Penolong Jurutera Proses | Potensi Gaji: RM1,200 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Berkaitan pemprosesan herba melibatkan pengkstrakan penghasilan pati herba dan serbuk ekstrak herba bagi kegunaan sebagai produk ubatan tradisisonal iaitu kapsul dan dalam produk makanan dan minuman.

Hubungi: Ismaily Bin Isrorudin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.05-7510007

Seminar HACCP

Sektor: Bioteknologi (Rujuk NOSS m/s 166) | Sub Sektor: ioteknologi Perindustrian (Rujuk NOSS m/s 169)

Pengenalan Kursus: Pencegahan sistematik terhadap keselamatan makanan dan bahaya secara biologi, kimia dan fizikal dalam proses pengeluaran atau pencegahan bahaya dari pemeriksaan produk akhir.

Potensi Pekerjaan: Eksekutif/Bukan Eksekutif Pemprosesan, Pengendali makanan | Potensi Gaji: RM1,200 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Aplikasi pada semua peringkat dalam rangkaian makanan dari proses penyediaan dan pengeluaran makanan dan hanya tertumpu pada isu-isu keselamatan kesihatan bagi suatu produk.

Hubungi: Ismaily Bin Isrorudin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.05-7510007

Kursus Pengaplikasian Teknologi 'Spray Dryer' Dalam Industri Herba

Sektor: Bioteknologi (Rujuk NOSS m/s 166) | Sub Sektor: ioteknologi Perindustrian (Rujuk NOSS m/s 169)

Pengenalan Kursus: Pengaplikasian teknologi dalam pemprosesan serbuk ekstrak herba. 

Potensi Pekerjaan: Eksekutif/Bukan Eksekutif Pemprosesan, Usahawan herba | Potensi Gaji: RM1,200 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Mempelajari kaedah pemprosesan bagi penghasilan serbuk ekstrak herba dan penyelenggaraan mesin 'Spray Dryer'.

Hubungi: Ismaily Bin Isrorudin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.05-7510007

Kursus Pengaplikasian Teknologi 'Vacuum Bed Dryer' Dalam Industri Herba

Sektor: Bioteknologi (Rujuk NOSS m/s 166) | Sub Sektor: ioteknologi Perindustrian (Rujuk NOSS m/s 169)

Pengenalan Kursus: Pengaplikasian teknologi dalam pemprosesan serbuk ekstrak herba. 

Potensi Pekerjaan: Eksekutif/Bukan Eksekutif Pemprosesan, Usahawan herba | Potensi Gaji: RM1,200 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Mempelajari kaedah pemprosesan bagi penghasilan serbuk ekstrak herba dan penyelenggaraan mesin 'Vacuum Bed Dryer'.

Hubungi: Ismaily Bin Isrorudin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.05-7510007

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Petaling Jaya, Selangor

Membaiki Telefon

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari teknik membaiki telefon bimbit dan perisian.

Potensi Pekerjaan: Usahawan | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Membaikpulih pelbagai kerosakan asas dengan segera, mengetahui punca kerosakan serta mahir dalam mengendalikan peralatan baikpulih telefon bimbit dan perisian dengan teknik yang betul.

Hubungi: Norazuin Binti Md Ayob | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 03-77828971

Mobile Learning App For Android

Sektor: IT : Teknologi Maklumat & Komunikasi (Rujuk NOSS m/s 19) | Sub Sektor: Pembangunan Aplikasi (Rujuk NOSS m/s 27)

Pengenalan Kursus:Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari teknik membangunkan aplikasi mobile pada peranti Android.

Potensi Pekerjaan: Usahawan | Potensi Gaji: RM1,500 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Asas pembangunan aplikasi menggunakan android menggunakan html5 sebagai perantara bagi sistem peranti android serta Menghasilkan android package menggunakan teknologi hybrid.

Hubungi: Norazuin Binti Md Ayob | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 03-77828971

Institut Kemahiran MARA Besut, Terengganu

Pendawaian Elektrik

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa, secara blended melibatkan aktiviti kelas dan luar kelas, mengandungi  teknik-teknik pendawaian elektrik.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Kimpalan SMAW

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa secara blended melibatkan teknik welding yang betul secara keseluruhannya.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Kimpalan GMAW

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa secara blended melibatkan teknik welding yang betul secara keseluruhannya.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Pemasangan Aircond

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa secara blend mengandungi teori dan praktikal tentang pemasangan dan penyelenggaraan Penghawa Dingin.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Pemilihan Sistem Aircond

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa melibatkan kelas teori berhubung pemilihan sistem.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Autodesk-Autocad

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus 5 hari secara blend memberi pendedahan dan tunjuk ajar di dalam penggunaan perisian Autodesk-AutoCad secara terperinci.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Microsoft Office

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus 2 hari secara blend bagi memberi kemahiran tentang penggunaan Microsoft Office keseluruhannya.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

E-Usahawan

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Usahawan | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa secara blended melibatkan kemahiran-kemahiran e-usahawan secara keseluruhannya.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Asas Kerja Bengkel

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa secara blended melibatkan teknik asas kerja bengkel yang betul secara keseluruhannya.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Pemasangan Solar

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Juruteknik/Usahawan | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa memberikan pendedahan pemasangan solar photovoltaic.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Pendawaian Elektrik

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa, secara blended melibatkan aktiviti kelas dan luar kelas, mengandungi teknik-teknik pendawaian elektrik.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Pemasangan Aircond

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa secara blend mengandungi teori dan praktikal tentang pemasanagn dan penyelenggaraan Penghawa Dingin.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Pengendalian Refrigerant JAS

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Bertauliah | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: -

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Kimpalan

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus separuh masa secara blended melibatkan teknik welding yang betul secara keseluruhannya.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

BaikPulih Komputer

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus 3 hari secara classroom setting, mengandungi modul teori tentang permasalahan komputer dan rankaian komputer secara keseluruhannya.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Autodesk Inventor

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Penolong Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus 5 hari secara blend memberi pendedahan dan tunjuk ajar di dalam penggunaan perisian Autodesk Inventor.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Pendawaian Elektrik

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Pendawai elektrik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus 5 hari secara blend memberi pendedahan dan tunjuk ajar di dalam penggunaan perisian Autodesk Inventor.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

BaikPulih Notebook

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus 1 hari secara blend bagi memberi kemahiran asas tentang permasalahan laptop dan penyelesaian, cara-cara menukar komponen didalam laptop dan install system operasi menggunakan usb drive.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Asas Penjagaan Kenderaan

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: -

Potensi Pekerjaan: Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 ke atas

Hasil Pembelajaran: Kursus 1 hari secara blend meningkatkan kemahiran dan pengetahuan serta teknik mengambil tindakan menghadapai kerosakan atau masalah pada kenderaan yang sepatutnya.

Hubungi: Ameilda Binti Ahmad | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 09-6957244

Institut Kemahiran MARA Kuching, Sarawak

Wireman Grade 1

Sektor: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Elektrik (Rujuk NOSS m/s 6)

Pengenalan Kursus: Berumur 20 tahun ke atas. Berpengalaman 3 tahun ke atas dalam bidang elektrikal. Mempunyai Sijil PCA (Pertolongan Cemas Asas) dan Log Book Industri. Telah menduduki Ujian Teori EOER (Electrical Ordinance & Electrical Regulation) serta pemegang Sijil Wireman Grade 2.

Potensi Pekerjaan: Wireman Grade 1 | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan kemahiran amali 3 fasa (Three Phase) dan pengetahuan teori dalam kerja-kerja pemasangan elektrik Industri.

Hubungi: Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Wireman Grade 2

Sektor: IT : Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Elektrik (Rujuk NOSS m/s 6)

Pengenalan Kursus: Berumur 18 tahun ke atas. Berpengalaman 3 tahun ke atas dalam bidang elektrikal. Mempunyai Sijil PCA (Pertolongan Cemas Asas) dan Log Book Industri. Berumur 20 tahun ke atas. Berpengalaman 3 tahun ke atas dalam bidang elektrikal.

Potensi Pekerjaan: Wireman Grade 2 | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan kemahiran amali 1 fasa (Single Phase) dan ilmu pengetahuan Am teori serta Akta dan Peraturan dalam kerja-kerja pemasangan Elektrik Domestik.

Hubungi: Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Chargeman L1

Sektor: IT : Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Elektrik (Rujuk NOSS m/s 6)

Pengenalan Kursus: Berumur 20 tahun ke atas. Berpengalaman 3 tahun ke atas dalam bidang elektrikal. Mempunyai Sijil PCA (Pertolongan Cemas Asas) dan Log Book Industri. 

Potensi Pekerjaan: Chargeman L1 | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran:Peserta akan didedahkan dengan kemahiran amali dan pengetahuan teori dalam kerja-kerja pemasangan pada kawalan Motor, dan PSU (Papan Suis Utama).

Hubungi: Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Chargeman L2

Sektor: IT : Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Elektrik (Rujuk NOSS m/s 6)

Pengenalan Kursus: Berumur 20 tahun ke atas. Berpengalaman 3 tahun ke atas dalam bidang elektrikal. Mempunyai Sijil PCA (Pertolongan Cemas Asas) dan Log Book Industri. 

Potensi Pekerjaan:  Chargeman L2 | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan kemahiran amali,ilmu pengetahuan Am teori serta Akta dan Peraturan dalam kerja-kerja pemasangan talian atas.

Hubungi: Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Concrete Ornamental and Ferro Cement

Sektor: IT : - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari teknik penghasilan secara simen ferro.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Produk Ferro | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Menghasilkan satu set meja dengan 4 bangku bercorak kayu yang merangkumi proses memotong dan mengikat rangka, membalut rangka dengan wire mesh, menampal mortar, membentuk/mencorak, dan membuat kemasan cat.

Hubungi: Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Basic Bricklaying

Sektor: IT : Bangunan dan Pembinaan (Rujuk NOSS m/s 111) | Sub Sektor: Wet Trade 1 (Rujuk NOSS m/s 115)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari asas-asas kemahiran menerap bata.

Potensi Pekerjaan: Tukang Batu Bata | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan diterangkan dan ditunjukkan mengenai konsep asas, teknik- teknik dan pengendalian kerja bata. Peserta juga akan menerap bata dalam beberapa jenis ikatan sesuai dengan prinsip ikatan bata.

Hubungi: Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Basic Plastering

Sektor: IT : Bangunan dan Pembinaan (Rujuk NOSS m/s 111) | Sub Sektor: Wet Trade 1 (Rujuk NOSS m/s 115)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari asas-asas kemahiran melepa. 

Potensi Pekerjaan: Tukang Lepa | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan diterangkan dan ditunjukkan mengenai konsep asas, teknik- teknik dan pengendalian kerja melepa. Peserta juga akan melepa pelbagai jenis kemasan seperti kemasan halus, kemasan kasar dan kemasan shanghai.

Hubungi: Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Basic Tiling

Sektor: IT : Bangunan dan Pembinaan (Rujuk NOSS m/s 111) | Sub Sektor: Wet Trade 1 (Rujuk NOSS m/s 115)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari asas-asas memasang jubin.

Potensi Pekerjaan: Pemasang Jubin | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan diterangkan dan ditunjukkan mengenai konsep asas, teknik- teknik memasang jubin. Peserta juga akan memasang jubin dinding dan lantai mengikut pelan yang diberikan.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Asas Pemasangan Paip

Sektor: IT : Bangunan dan Pembinaan (Rujuk NOSS m/s 111) | Sub Sektor: Retikulasi Air (Rujuk NOSS m/s 112)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari asas pemasangan paip.

Potensi Pekerjaan: Pemasang Paip Air | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pengetahuan asas tentang perpaipan dalam rumah (paip besi galvani, paip pvc dan paip poly).

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Asas Sanitari / Radas Kebersihan

Sektor: IT : Bangunan dan Pembinaan (Rujuk NOSS m/s 111) | Sub Sektor: Retikulasi Air (Rujuk NOSS m/s 112)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari asas sanitari / radas kebersihan.

Potensi Pekerjaan: Pemasang Paip Air | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pengetahuan asas tentang sanitari / radas kebersihan di dalam rumah seperti basin, singki, tandas cangkung dan tandas duduk.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Pemasangan Sistem Paip Domestik

Sektor: IT : Bangunan dan Pembinaan (Rujuk NOSS m/s 111) | Sub Sektor: Retikulasi Air (Rujuk NOSS m/s 112)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pemasangan sistem paip domestik.

Potensi Pekerjaan: Pemasang Paip Air | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pemasangan sistem paip domestik termasuklah pemasangan tangki simpanan air serta radas kebersihan.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Car Tinted

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pemasangan tinted kereta.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan diterangkan dan ditunjukkan mengenai teknik- teknik membersihkan cermin kereta, mengukur dan memasang tinted glass pada cermin kereta.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Water Transfer Printing

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan teknik Water Transfer Printing.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan diterangkan dan ditunjukkan mengenai teknik- teknik membuat water transfer pada sebarang bentuk objek, seperti aksoseri kenderaan dan lain-lain.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Air Brush

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan teknik air brush.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan diterangkan dan ditunjukkan mengenai cara-cara membuat hiasan pada kenderaan dan aksoseri kenderaan.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Car Polish

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan teknik polish kereta.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan diterangkan dan ditunjukkan mengenai bahan-bahan dan teknik menggilap kereta, bersesuaian dengan lapisan cat pada kereta. 

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Plate Burger

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan plate burger.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: -

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Maintenance Power Unit (Outboard Engine-Petrol)

Sektor: Pengangkutan (Rujuk NOSS m/s45) | Sub Sektor: Maritim (Rujuk NOSS m/s 52)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan penyelenggaraan power unit untuk outboard Engine-Petrol.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pemahaman teori serta teknik membuat penyelenggaraan power unit (outboard engine -petrol engine).

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 082-441149

Maintenance Cooling & Tranmission System ( Outboard Engine-Petrol & Diesel)

Sektor: Pengangkutan (Rujuk NOSS m/s45) | Sub Sektor: Maritim (Rujuk NOSS m/s 52)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari penyelenggaraan Cooling & Transmission System (Outboard Engine - Petrol and Diesel Engine).

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pemahaman teori serta teknik membuat penyelenggaraan Cooling & Transmission System (Outboard Engine - Petrol and Diesel Engine).

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Maintenance Power Unit (Outboard Engine-Diesel)

Sektor: Pengangkutan (Rujuk NOSS m/s45) | Sub Sektor: Maritim (Rujuk NOSS m/s 52)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pemasangan sistem paip domestik.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pemahaman teori serta teknik membuat penyelenggaraan power unit (outboard engine - diesel engine).

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Roller Shutter

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan  penyelenggaraan power unit (outboard engine - diesel engine).

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pemasangan roller shutter.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Katil Dua Tingkat

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan katil dua tingkat.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pembuatan katil dua tingkat.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Coffee Table

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan coffee table.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pembuatan coffee table.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Towel Rack

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan rak tuala.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pembuatan rak tuala.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Stool

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan bangku.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pembuatan bangku.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Rak Kasut

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan rak kasut.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pembuatan rak kasut.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Rak Buku

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan rak buku.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pembuatan  rak buku

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Key Holder Case

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan tempat penyangkut kunci.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pembuatan tempat penyangkut kunci.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Bed Side Table

Sektor: - | Sub Sektor: -

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari berkaitan pembuatan bed side table.

Potensi Pekerjaan: - | Potensi Gaji: -

Hasil Pembelajaran: Peserta akan didedahkan dengan pembuatan bed side table.

Hubungi:  Nur Mardhiah Maureen Binti Chelen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 082-441149

Institut Kemahiran MARA Kota Kinabalu, Sabah

Asas Pemasangan dan Penyelengaran Penyamanan Udara

Sektor: Perkhidmatan & Penyelenggaraan Mekanikal & Elektrik (Rujuk NOSS m/s 41) | Sub Sektor: Penyejuk Bekuan & Penyamanan Udara (Rujuk NOSS m/s 42)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari asas-asas kemahiran Pemasangan dan Penyelengaraan Penyamanan Udara.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,000 - RM1,200

Hasil Pembelajaran: Membuat pemasangan dan penyelengaraan Penyaman Udara 1hp sehingga 3hp termasuk merekabentuk sistem elektrik dan membuat pendawaian elektrik satu fasa.

Hubungi: Wilma Binti Ujin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 088-490697

Lanjutan Asas Pemasangan dan Penyelengaran Penyamanan Udara

Sektor: Perkhidmatan & Penyelenggaraan Mekanikal & Elektrik (Rujuk NOSS m/s 41) | Sub Sektor: Penyejuk Bekuan & Penyamanan Udara (Rujuk NOSS m/s 42)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari Lanjutan kemahiran Pemasangan dan Penyelengaraan Penyamanan Udara.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Penyelia Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,200 - RM1,400

Hasil Pembelajaran: Membuat pemasangan dan penyelengaraan Penyaman Udara 3hp sehingga 5hp termasuk merekabentuk sistem elektrik dan membuat pendawaian elektrik tiga fasa.

Hubungi: Wilma Binti Ujin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 088-490697

Juruteknik Bertauliah Sektor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara - Pentaulihan Jabatan Alam Sekitar

Sektor: Perkhidmatan & Penyelenggaraan Mekanikal & Elektrik (Rujuk NOSS m/s 41) | Sub Sektor: Penyejuk Bekuan & Penyamanan Udara (Rujuk NOSS m/s 42)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari cara pengurusan bahan bungan terjadual bagi Penyamanan Udara.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Pengurus Bahagian Penyelia Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,400 - RM1,600

Hasil Pembelajaran: Merekabentuk pemasangan dan menguruskan penyelengaraan Penyaman Udara termasuk pengurusan bahan buangan terjadual bagi Penyamanan Udara.

Hubungi: Wilma Binti Ujin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 088-490697

Kompeten Penjaga Jentera A0

Sektor: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Elektrik (Rujuk NOSS m/s 6)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua Warganegara Malaysia dengan tamat Tingkatan 5 dan mempunyai pengalaman 3 tahun dalam bidang berkaitan.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Penyelia Juruteknik Electrician  | Potensi Gaji: RM1,200 - RM1,500

Hasil Pembelajaran: Membuat pemasangan dan penyelengaraan Penyaman Udara 1hp sehingga 3hp termasuk merekabentuk sistem elektrik dan membuat pendawaian elektrik satu fasa.

Hubungi: Wilma Binti Ujin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 088-490697

Kompeten Penjaga Jentera A1

Sektor: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Elektrik (Rujuk NOSS m/s 6)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua Warganegara Malaysia dengan tamat Tingkatan 5 dan mempunyai pengalaman 3 tahun dalam bidang berkaitan dan memiliki Kompeten Penjaga Jentera A0.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,500 - RM1,800

Hasil Pembelajaran: Membuat pemasangan dan penyelengaraan sistem elektrik seperti Papan Suis Utama, Kabel Bawah Tanah, Kawalan Mesin Elektrik dan Talian Atas Voltan Rendah.

Hubungi: Wilma Binti Ujin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 088-490697

Modul Talian Atas Voltan rendah

Sektor: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Elektrik (Rujuk NOSS m/s 6)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua Warganegara Malaysia dengan memiliki Kompeten Penjaga Jentera A0.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Pengurus Bahagian Penyelia Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,600 - RM1,800

Hasil Pembelajaran: Merekabentuk pemasangan dan menguruskan penyelengaraan sistem elektrikTalian Atas Voltan Rendah.

Hubungi: Wilma Binti Ujin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 088-490697

Asas Pendawaian, Penyelengaraan dan Operasi Elektrik

Sektor: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Elektrik (Rujuk NOSS m/s 6)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang ingin mempelajari asas-asas kemahiran Pemasangan dan Penyelengaraan Sistem elektrik.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Juruteknik Electrician   | Potensi Gaji: RM1,000 - RM1,200

Hasil Pembelajaran: Membuat pemasangan dan penyelengaraan sistem elektrik seperti pendawaian, pemasangan kotak fius agihan dan menjaga pepasangan bagi satu fasa dan tiga fasa.

Hubungi: Wilma Binti Ujin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 088-490697

Sistem Solar Potovolta (PV) Tersambung Grid untuk Penjaga Jentera Elektrik dan Pendawai

Sektor: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran (Rujuk NOSS m/s 5) | Sub Sektor: Penjanaan Kuasa (Rujuk NOSS m/s 16)

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua Warganegara Malaysia dengan memiliki Kompeten Penjaga Jentera atau Pendawai.

Potensi Pekerjaan: Usahawan Pengurus Bahagian Penyelia Juruteknik | Potensi Gaji: RM1,600 - RM1,800

Hasil Pembelajaran: Membuat Pengujian dan penyelengaraan sistem Sistem Solar Photo Volta tersambung Grid.

Hubungi: Wilma Binti Ujin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 088-490697

Institut Kemahiran MARA Sik, Kedah

Handphone Repairing & Troubleshooting

Sektor: EE: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran | Sub Sektor: Telekomunikasi

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Hanya sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas kemahiran membaiki handphone Android dan OS.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Usahawan | Potensi Gaji: RM9,000 - RM10,000

Hasil Pembelajaran: Mengenal part-part di dalam handphone, mengenal jenis- jenis kerosakan, kaedah membuka handphone ( berbeza mengikut brand handphone), membuka dan membaiki lcd, membuka dan membaiki charger pin,troubleshoot,software.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Laptop Repairing & Troubleshooting

Sektor: EE: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran | Sub Sektor: Telekomunikasi

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Hanya sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas kemahiran membuka, membaikpulih laptop.

Potensi Pekerjaan: Juruteknik Usahawan | Potensi Gaji: RM2,000 - RM4,000

Hasil Pembelajaran: Mengenal part-part di dalam laptop, mengenal jenis- jenis kerosakan, kaedah membuka laptop ( berbeza mengikut brand laptop), membuka dan membaiki lcd, keyboard, bateri ,membuka, troubleshoot, software.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Photoshop Ilustrator

Sektor: PR: Percetakan | Sub Sektor: Teknologi Percetakan-Impak

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas menggunakan photoshop ilustrator dan adobe.

Potensi Pekerjaan: Usahawan, Designer(banting, banner) | Potensi Gaji: RM2,000 - RM4,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan mempelajari penggunaan Adobe dan Photoshop Ilustrator. Teknik design banner, sticker, banting.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Multimedia

Sektor: IT: Teknologi Maklumat dan Komunikasi | Sub Sektor: Multimedia

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas multimedia.

Potensi Pekerjaan: Usahawan, Video creator | Potensi Gaji: RM3,000 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan mempelajari penggunaan Adobe Premier dan editing video.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Photography

Sektor: IT: Teknologi Maklumat dan Komunikasi | Sub Sektor: Multimedia

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas dan advance teknik mengambil gambar.

Potensi Pekerjaan: Usahawan, photographer | Potensi Gaji: RM3,000 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan mempelajari teknik photoshoot dan cara-cara menggunakan kamera digital.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

2D Animation

Sektor: IT: Teknologi Maklumat dan Komunikasi | Sub Sektor: Multimedia

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas membuat animasi 2D.

Potensi Pekerjaan: Usahawan, Animator,  Designer | Potensi Gaji: RM3,000 - RM4,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan mempelajari adobe flash dan cara membangunkan Animasi 2D.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Landskap

Sektor: LE : Landskap & Alam Sekitar | Sub Sektor: Pembinaan Landskap

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas mereka bentuk landskap, pembiakan, penanaman dan penyelenggaraan tanaman.

Potensi Pekerjaan: Usahawan, Kontraktor, Pereka | Potensi Gaji: RM7,000 - RM10,000

Hasil Pembelajaran: Peserta kursus akan diajar secara teori dan amali tentang kaedah asas merekabentuk taman. Selain itu peserta akan diajar :  Kaedah Pembiakan tanaman , Kaedah Penanaman , Kaedah penyelenggaraan tanaman , Kaedah pengiraan kos.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Simenferro

Sektor: LE : Landskap & Alam Sekitar | Sub Sektor: Pembinaan Landskap

Pengenalan Kursus: Kursus ini terbuka kepada semua peringkat umur tanpa mengira tahap kemahiran sedia ada. Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas pembinaan landskap kejur.

Potensi Pekerjaan: Usahawan, Kontraktor, Pereka | Potensi Gaji: RM3,000 - RM4,000

Hasil Pembelajaran: Peserta kursus akan diajar secara teori dan amali tentang kaedah asas pembinaan landskap kejur iaitu perabot taman dengan menggunakan simen ferro. Selain itu peserta akan diajar : Kaedah Pembinaan, Kaedah mewarna/mengecat, Kaedah penyelenggaraan, Kaedah pengiraan kos.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Program Separuh Masa Elektrik A0 (PSME A0)

Sektor: EE: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran  | Sub Sektor: Elektrik

Pengenalan Kursus: Kursus ini hanya terbuka kepada yang berumur 18 tahun ke atas.Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas voltan rendah dan memperolehi lesen kompeten daripada ST. Syarat permohonan tertakluk kepada syarat daripada Suruhanjaya Tenaga ST.

Potensi Pekerjaan: Kontraktor, Chargeman | Potensi Gaji: RM1,100 - RM2,000

Hasil Pembelajaran: Peserta kursus akan diajar secara teori dan amali. Selain itu, para peserta juga akan diajar :  Apply safety practices, Identify and use of electrical materials in electrical works , Identify and use of low voltage measuring instrument and testing equipment, Wire and install single  and  three phase installation, Explain low voltage distribution system including protection and earthing system.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Program Separuh Masa Elektrik A1 (PSME A1)

Sektor: EE: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran | Sub Sektor: Elektrik

Pengenalan Kursus: Kursus ini hanya terbuka kepada yang berumur 18 tahun ke atas.Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas voltan rendah dan memperolehi lesen kompeten daripada ST. Syarat permohonan tertakluk kepada syarat daripada Suruhanjaya Tenaga ,ST.

Potensi Pekerjaan: Kontraktor, Chargeman | Potensi Gaji: RM1,600 - RM3,200

Hasil Pembelajaran: Peserta kursus akan diajar secara teori dan amali. Selain itu, para peserta juga akan diajar : Apply safety practices,  Identify and use of electrical materials in electrical works, Identify and use of  low voltage measuring instrument and testing equipment , Wire and install single  and  three phase installation, Explain low voltage distribution system including protection and earthing system 

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Program Separuh Masa Elektrik PW2 (PSME PW2)

Sektor: EE: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaranr | Sub Sektor: Elektrik

Pengenalan Kursus: Kursus ini hanya terbuka kepada yang berumur 18 tahun ke atas.Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas pendawaian satu fasa dan memperolehi lesen kompeten daripada ST. Syarat permohonan tertakluk kepada syarat daripada Suruhanjaya Tenaga, ST.

Potensi Pekerjaan: Kontraktor, Pendawai | Potensi Gaji: RM1,200 - RM3,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan diajar secara teori dan amali. Selain itu para peserta juga akan diajar : Apply safety practices, Identify and use of electrical materials, Identify and use of measuring and testing instruments, Wire and install single phase installation,  Explain earthing and protection system,  Inspect and test wiring installation , Calculate electrical supply tariff.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Program Separuh Masa Elektrik PW4 (PSME PW4)

Sektor: EE: Elektrik & Elektronik, Telekomunikasi & Industri Penyiaran  | Sub Sektor: Elektrik

Pengenalan Kursus: Kursus ini hanya terbuka kepada yang berumur 18 tahun ke atas.Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas pendawaian tiga fasa dan memperolehi lesen kompeten daripada ST. Syarat permohonan tertakluk kepada syarat daripada Suruhanjaya Tenaga, ST.

Potensi Pekerjaan: Kontraktor, Pendawai | Potensi Gaji: RM1,500 - RM5,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan diajar secara teori dan amali. Selain itu para peserta juga akan diajar : Install single phase and three phase wiring installation. Identify electrical machines. Identify Three Phase Installation. Explain Direct Current Machine. Explain Alternating Current Machine. Describe lightning protection. Explain type of maintenance.  Install Domestic and Industrial Wiring Installation.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Certification of Service Technician Programmed :Refrigeration Service Sector (RSS)

Sektor: ME : Perkhidmatan & Penyelenggaraan Mekanikal & Elektrik | Sub Sektor: Penyejuk Bekuan & Penyaman Udara

Pengenalan Kursus: Kursus ini hanya terbuka kepada yang berumur 18 tahun ke atas.Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas penyejukbekuan dan penyamanan udara serta memperolehi sijil daripada Jabatan Alam Sekitar ( JAS).

Potensi Pekerjaan: Kontraktor, Juruteknik, Usahawan | Potensi Gaji: RM3,000 - RM6,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan diajar secara teori dan amali mengenai keselamatan dan penjagaan alam sekitar. Terdapat peperiksaan teori, amali dan lisan yang akan dikendalikan oleh pegawai yang dilantik oleh Jabatan Alam Sekitar.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Installing and Service Aircond (Domestik)

Sektor: ME : Perkhidmatan & Penyelenggaraan Mekanikal & Elektrik | Sub Sektor: Penyejuk Bekuan & Penyaman Udara

Pengenalan Kursus: Kursus ini hanya terbuka kepada yang berumur 18 tahun ke atas.Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas penyejukbekuan dan penyamanan udara.

Potensi Pekerjaan: Kontraktor, Juruteknik, Usahawan | Potensi Gaji: RM3,000 - RM6,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan diajar dan didedahkan kepada pemasangan dan servis unit penyaman udara domestik. Peserta juga akan didedahkan cara penawaran servis, cara penentuan harga servis, dan alat2 yang diperlukan.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Service Aircond kereta

Sektor: TP : Pengangkutan | Sub Sektor: Jentera & Pengangkutan Darat

Pengenalan Kursus: Kursus ini hanya terbuka kepada yang berumur 18 tahun ke atas.Sesuai untuk mereka yang berminat dan ingin mempelajari asas-asas  penyamanan udara kenderaan.

Potensi Pekerjaan: Mekanik, Juruteknik, Usahawan | Potensi Gaji: RM3,000 - RM6,000

Hasil Pembelajaran: Para peserta akan diajar dan didedahkan kepada pemasangan dan servis unit penyaman udara kenderaan. Peserta juga akan didedahkan cara penawaran servis, cara penentuan harga servis, dan alat2 yang diperlukan.

Hubungi: Ahmad Faiz Bin Abdul Manap | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 04-4692045

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah, Melaka

Kursus pembuatan fridge magnet

Sektor: Bahan (Rujuk NOSS m/s 69) | Sub Sektor: Serami (Rujuk NOSS m/s 71)

Pengenalan Kursus: Kursus ini memberi latihan kemahiran penghasilan produk cenderahati.

Potensi Pekerjaan: Usahawan | Potensi Gaji: RM1,000 - RM1,200

Hasil Pembelajaran: Penghasilan produk cenderahati daripada bahan seramik. Peserta akan didedahkan dengan proses bahan, penuangan, kemasan, aplikasi warna dan pengeringan.

Hubungi: Md Abdul Karim bin Md Razale | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.| 06-3851104