KALENDAR TAHUNAN 2017

Bil

Perancangan Program

Tarikh

           1.        

              Pendaftaran Lama                    

03/01/2017

           2.        

              MTS Promo ASTRO AWANI

12/01/2017

           3.        

              Pendaftaran Pelajar Baru Ambilan Januari 2017

16/01/2017

           4.        

              Pendaftaran Pelajar Baru Ambilan Januari 2017 (MJII)

13/02/2017

           5.        

              Bengkel Pembangunan Aplikasi IKM KL

20/02/2017

           6.        

              Sistem Permohonan SPUPIM Dibuka **Ambilan Julai 2017

01/03/2017

           7.        

              Bengkel Penulisan Klinikal Laporan Sesi Kaunseling Untuk Semua 

              Kaunselor Anjuran IALKM

06 - 08/03/2017

           8.        

              Fitec Furniture Showcase Lobi MARA

27/03/2017

           9.        

              Seminar Technousahawan (MaGIC &LKW)

30/03/2017

        10.    

              SISTEM PERMOHONAN SPUPIM DItutup**

07/04/2017

        11.    

               Konvokesyen Perdana KKTM/IKM & MJII

27 – 29/04/2017

        12.    

              Mesyuarat Pengarah-Pengarah KKTM, IKM & MJII Bil. 2/2017

17 - 19/05/2017

        13.    

              Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan Pelajar KKTM & IKM**

22/05/2017

        14.    

              Hebahan Keputusan Permohonan Kemasukan Pelajar KKTM & IKM**

31/05/2017

        15.    

              Lapor Diri Pelajar Baru Ambilan Julai 2017

03/07/2017

        16.    

              Pendaftaran Pelajar Lama

10/07/2017

        17.    

              Technoleap (North) KKTM Balik Pulau

11/07/2017

          18.        

              Seminar Inkubator & Industri (BKT,BPU Serba Dinamik) KKTM Lenggong

08/08/2017

          19.        

              Sistem Permohonan SPUPIM Dibuka Ambilan Januari 2018**

28/08/2017

          20.        

             Technoleap (East)

13/09/2017

          21.        

             Sistem Permohonan SPUPIM Ditutup**

06/10/2017

          22.        

             Tecno Fabric dan Perabot

10/10/2017

          23.        

             Semakan Keputusan Kemasukan Pelajar KKTM & IKM**

01/11/2017

          24.        

             Bengkel Kemahiran Kaunseling Dadah Untuk Semua Kaunselor

             MJII, KKTM & IKM 

18 - 20/12/2017

          25.        

             Pendaftaran Pelajar Baru Ambilan Januari 2018

26/12/2017