KALENDAR TAHUNAN 2017

Bil.

Perancangan Program

Tarikh

           1.        

              Pendaftaran Pelajar Lama                    

          03/01/2017

           2.        

              MTS Promo ASTRO AWANI

          12/01/2017

           3.        

              Pendaftaran Pelajar Baru Ambilan Januari 2017

          16/01/2017

           4.        

              Pendaftaran Pelajar Baru Ambilan Januari 2017 (MJII)

          13/02/2017

           5.        

              Bengkel Pembangunan Aplikasi IKM KL

          20/02/2017

           6.        

              Sistem Permohonan SPUPIM Dibuka*Ambilan Julai 2017

          01/03/2017

           7.        

              Bengkel Penulisan Klinikal Laporan Sesi Kaunseling Untuk Semua Kaunselor                       Anjuran IALKM

      06 - 08/03/2017

           8.        

              Fitec Furniture Showcase Lobi MARA

         27/03/2017

           9.        

              Seminar Technousahawan (MaGIC & LKW)

         30/03/2017

        10.    

              Sistem Permohonan SPUPIM Ditutup*

         07/04/2017

        11.    

              Konvokesyen Perdana KKTM/MJII & IKM

     27 – 29/04/2017

        12.    

              Mesyuarat Pengarah-Pengarah KKTM/MJII & IKM Bil. 2/2017

     17 - 19/05/2017

        13.    

              Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan Pelajar KKTM & IKM*

        22/05/2017

        14.    

              Hebahan Keputusan Permohonan Kemasukan Pelajar KKTM & IKM*

        31/05/2017

        15.    

              Lapor Diri Pelajar Baru Ambilan Julai 2017

        03/07/2017

        16.    

              Pendaftaran Pelajar Lama

        10/07/2017

        17.    

              Technoleap (North) KKTM Balik Pulau - Seminar Technousahawan di                                    peringkat IPMA yang mengetengahkan IKON technousahawan

        11/07/2017

          18.        

              Seminar Inkubator & Industri (BKT/BPU & Serba Dinamik) KKTM Lenggong

        08/08/2017

          19.        

              Sistem Permohonan SPUPIM Dibuka Ambilan Januari 2018*

        11/09/2017

          20.        

              Technoleap (East) - Seminar Technousahawan di peringkat IPMA yang                               mengetengahkan IKON technousahawan

        13/09/2017

          21.        

              Sistem Permohonan SPUPIM Ditutup*

        27/10/2017

          22.        

              Tecno Fabric dan Perabot - Seminar Technousahawan di peringkat IPMA                             yang mengetengahkan IKON technousahawan

        10/10/2017

          23.        

              Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan Pelajar KKTM & IKM*

        -/-/2017

          24.        

              Bengkel Kemahiran Kaunseling Dadah Untuk Semua Kaunselor                                           MJII / KKTM & IKM 

    18 - 20/12/2017

          25.        

              Pendaftaran Pelajar Baru Ambilan Januari 2018

        -/-/2017